Public Relations

Budowanie wizerunku to proces

Nie od razu Rzym zbudowano, podobnie jest z wizerunkiem. Kształtowanie relacji z otoczeniem to zaplanowane, systematyczne i strategiczne działanie, którego efekty nie są natychmiastowe.

Jako specjaliści w dziedzinie public relations zajmujemy się utrzymywaniem długofalowych relacji z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem firmy: pracownikami, klientami, inwestorami, partnerami, przedstawicielami samorządu i organizacji rządowych czy liderami społecznymi.

Budujemy świadomość i tożsamość marki. Tworzymy przemyślane, skuteczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb strategie komunikacyjne, które wspierają komunikację społeczną, zarządzanie i realizację celów marketingowych naszych klientów.

dobre relacje z mediami

Przez 20 lat działalności nawiązaliśmy wiele dobrych i trwałych relacji z przedstawicielami mediów: dziennikarzami, redaktorami, reporterami czy fotoreporterami.

Żadne media nie są nam obce – na bieżąco aktualizujemy bazy kontaktów prasowych, radiowych, telewizyjnych czy mediów internetowych. Zarówno branżowych, jak i ogólnych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Tworzymy komunikaty prasowe i skutecznie docieramy z nimi do odpowiednich grup docelowych. Organizujemy konferencje prasowe, odpowiadamy na pytania dziennikarzy, występujemy też w charakterze rzeczników prasowych naszych klientów.

Pomagamy dziennikarzom poznać i zrozumieć reprezentowaną firmę, co przekłada się na zwiększanie liczby rzetelnych i pozytywnych publikacji na jej temat.

rawpixel-378006-unsplash

Media społecznościowe

Media społecznościowe zmieniły globalne podejście do marketingu i budowania wizerunku marki. Dla wielu firm stały się one głównymi kanałami komunikacji z otoczeniem.

Jednakże, aby ta forma komunikacji miała sens, obecność firm czy instytucji w mediach społecznościowych musi być uzasadniona. Nie każda marka musi posiadać w nich firmowe profile.

Jako specjaliści ds. komunikacji doradzamy naszym klientom, które kanały komunikacyjne będą w ich przypadku najskuteczniejsze.

Zajmujemy się także budowaniem i realizowaniem strategii obecności firm we wszystkich mediach społecznościowych.

Wydarzenia branżowe i integracyjne

Nic tak dobrze nie buduje relacji międzyludzkich, jak wspólne spędzanie czasu, które pomaga wzajemnie się poznać, polubić, zaufać sobie. Czasu poza pracą, wolnego od zawodowych obowiązków. Dotyczy to relacji zarówno wewnątrz firmy, jak i z otoczeniem.

Organizujemy spotkania integracyjne umożliwiające budowanie dobrych relacji między pracownikami, co przekłada się na zwiększanie skuteczności pracy zespołowej. Tego typu wydarzenia wpływają także na większe przywiązanie pracowników do firmy, a ich zaangażowanie staje się motorem napędowym jej rozwoju.

Zajmujemy się także organizacją wydarzeń skierowanych do zewnętrznego otoczenia firmy: klientów, kontrahentów, lokalnej społeczności. Ich wachlarz jest bardzo szeroki – od wystawnych bankietów, przez konferencje i spotkania branżowe, po akcje społeczne i wydarzenia sportowe czy artystyczne.